EU-bidrag och företagsstöd

Genom rådgivning hjälper vi tillväxtföretag att bidragsfinansiera utveckling och kommersialisering av innovationer.

GAEU Consulting har Europas längsta referenslista när det gäller att ordna EU-bidrag inom HORIZON 2020 SME-instrumentet och andra källor till offentlig finansiering av innovationer. Vår rådgivning reducerar krångel och optimerar möjligheten att ansökan beviljas. Dessutom leder vår insats oftast till att våra kunder beviljas högre belopp än jämförbara projektförslag.

DU KAN LITA PÅ OSS

Hos oss finner du affärsmässiga och mycket kapabla rådgivare, samtliga med starka meriter från EU-kommissionen, forskningsvärlden och/eller från svenskt och internationellt näringsliv.

Vår policy är att endast rekommendera någon att ansöka om bidrag i det fall vi gör bedömningen att ansökan har en högre chans än genomsnittlig att bli beviljad. I alla andra fall avråder vi från att ansöka.

I våra affärsetiska riktlinjer och allmänna villkor beskrivs hur vi hanterar sekretess och annat som måste skötas med stor omsorg.

Under Referenser och lite här och var i övrigt på vår hemsida finner du en mängd företagsledare som vittnar om vår förmåga att prestera med hög kvalitet och utmärkta resultat. Ring gärna och prata med dem!

PROJEKTANALYS

En framgångsrik ansökan om offentlig finansiering börjar alltid med en kvalitetssäkrad analys där vi bedömer det planerade projektets förutsättningar att beviljas EU-stöd från EU-kommissionen eller andra typer av företagsstöd.

ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR INNOVATIONSFINANSIERING

Vi kommer oftast in redan då projektidén tar form. Därefter skriver vi bidragsansökan så att den inte bara uppfyller all formalia, vi ser till att den är säljande och skiljer sig från mängden – och viktigast av allt, att den tydligt beskriver och förklarar det utvärderarna är intresserade av att få klarhet i.

REDOVISNING OCH RAPPORTERING

Bidragsfinansierade projekt ska redovisas och rapporteras. Vi hjälper till och gör allt från enklare kvalitetssäkring till att ta ett helhetsgrepp om redovisning och rapportering.

INFORMATION OM EU-BIDRAG OCH FÖRETAGSTÖD

Det finns en uppsjö av bidragsvarianter för innovationsföretag att ansöka om. Under våra många år i branschen har vi lärt oss vad företagare vill veta och hur informationen ska presenteras. Vi tar fram begripliga informationsmaterial och arrangerar skräddarsydda workshops för nyckelpersoner i ett företag eller en koncern.

tom-rol_9612582edd0deec00fe87b98d11a14fb

Starka kundprestationer ger starka finanser. Med AAA och Riskklass 5 anger de ledande kreditvärderingsinstituten att har GAEU Consulting högsta kreditvärdighet.

FÖLJ OSS

KONTAKT

rolandvilhelmsson-ms

Roland Vilhelmsson

Group CEO

+46 8 556 063 50
roland.vilhelmsson@gaeu.se

tomasz4

MBA, Tomasz Wąsik

CEO

+48 696 108 683
tomasz.wasik@gaeu.pl