GAEU INNOVATION INVESTMENTS

GAEU Consulting tar överskott från konsultverksamheten och investerar i spännande företag med stor potential. Verksamheten är organiserad i ett eget affärsområde – GAEU Innovation Investments.

Vi intresserar oss i första hand för entreprenörsledda företag som utvecklar banbrytande innovationer med global potential inom områdena Cleantech, ICT och Life science. Vi ser på vår insats som en kombination mellan möjligheten till värdeskapande och förmånen att få bidra till att stimulera fram nya framgångsrika entreprenörer.


AdCityMedia (ACM) är verksamt inom reklambranschen och fokuserar huvudsakligen på att förmedla reklam via egna digitala skärmar och vepor. I en tid då till exempel ad bloc-tjänster försvårar synlighet på Internet är ACM ledande inom den växande nischen digital utomhusreklam i storformat. Om du har sett en storbildskärm eller en vepa på en husfasad i en svensk stadskärna är den antagligen ACMs. Ledarpositionen har erhållits till stor del genom att företaget ligger i framkant avseende teknik, digital innovation och attraktiva ytor. Via en listning på Nasdaq First North köptes bolaget ut från börsen några är senare. I och med utköpet gjorde GAEU exit i bolaget.

Via en serie uppköp av bolag kom GAEU 2019 att bli delägare Abelco Investment Group. GAEU har nu gjort exit i bolaget.

SciTech Fund III är ett affärsängelbolag som investerar i företag inom B2B Lifescience och ICT. Affärsflödet kommer huvudsakligen från Sverige och ett nätverk av affärsänglar i Norden och Baltikum. GAEU Consulting är långsiktig delägare i Stoaf SciTech Fund.

 


Sustainable Energy Angels AB (SEA) är ett affärsängelbolag som investerar i lovande unga företag inom hållbar energiteknik med ambitioner att bli marknadsledande. Delägarna är en unik sammansättning av entreprenörer, ingenjörer och investerare med lång erfarenhet av svensk och internationell energimarknad och företagsutveckling.


Ferroamp AB är ett innovationsföretag med expertkompetens inom kraftelektronik. Den första färdigutvecklade produkten, EnergyHub ACE, är en innovativ energioptimerare som ser till att alla faser i en trefas-installation belastas jämt och att huvudsäkringens totala energiutrymme utnyttjas optimalt. Med EnergyHub ACE installerad lär fastighetsägaren känna fastighetens elsystem och nätavgiften blir alltid den lägsta möjliga. Företaget listades på Nasdaq First North i mars 2019. GAEU har nu gjort exit i bolaget.

Cascade Drives develops next-generation electromechanical linear units for high-speed, high-capacity mobile and industrial applications.

The cascade technology has been developed for heavy duty operation, which results in a robust linear pipe solution with high performance attributes. The solution is superior in speed and energy efficiency, which improves the customer's productivity, sustainability and environment. The company will conduct an IPO in the spring of 2021.


dLaboratory Sverige AB har utvecklat ett unikt koncept för smarta nät som ger en trygg, säker och kostnadseffektiv elförsörjning. Konceptet består av fyra delar: a) högkvalitativ inspelning av störningar i nätet, b) korrekt och säker felbortkoppling, inklusive komplexa intermittenta jordfel, c) unik automatiserad analys av störningarna med en patenterad metod och d) omedelbar och kontinuerlig rapportering i en modern och lättförståeligt format på en plattform som kunden själv väljer – oberoende av tid och plats. dLaboratorys system används idag av svenska energibolag E.ON, makt ring och Öresunds Kraft. Bolaget kommer att noteras på Nasdaq våren 2021.

FÖLJ OSS

KONTAKT

rolandvilhelmsson-ms

Roland Vilhelmsson

CEO, GAEU Consulting AB

+46 8 556 063 50
roland.vilhelmsson@gaeu.se