Horizon 2020: SME-instrumentet

1

Visste du att ett svenskt litet eller medelstort företag som vill skala upp eller demonstrera en innovation på den internationella marknaden kan få tiotals miljoner kronor i EU-bidrag? Hundratals europeiska företag har redan tagit vara på möjligheten. GAEU Consulting har norra Europas längsta referenslista när det gäller att skriva vinnande EU-bidragsansökningar till Horizon 2020 SME-instrumentet.

UPP TILL 5 MILJONER EURO I BIDRAG OCH INGET KRÅNGEL

I det EU-bidrag som kallas SME-instrumentet kan ett enskilt företag få upp till fem miljoner euro. Bidragsnivån är 70 procent. Fyra ansökningstillfällen per år erbjuds. Beslut kommer snabbt. Inga krav på partnermedverkan. Istället fokuserar man på enkla och tydliga projekt där företagsledningen har en genomtänkt strategi för att kommersialisera sin innovation.

EUS NÅLSÖGA

Eftersom finansieringen är så generös är det många som ansöker. Konkurrensen är därför hård. Endast de mest intressanta projekten beviljas. Ansökan ställer höga krav på den ansökande. Utmaningen är att förstå just de mätpunkter utvärderarna är intresserade av. Flertalet företag misslyckas därför med sin ansökan. Det är här GAEU kommer in. Vi förstår EU-logiken. Vinnarreceptet är kundsamarbeten i god anda, starka projekt och välproducerade ansökningar.

GAEU HORIZON 2020 CENTRE OF EXCELLENCE

GAEU Consulting har byggt upp Europas största privata specialistgrupp för ansökningar om finansiering från EU-kommissionen: GAEU HORIZON 2020 Centre of Excellence.Här arbetar mycket stark forskningskompetens inom Life science, ICT och Cleantech (PhD´s), specialister på EUs lagstiftning och erfarna experter på affärsutveckling och kommersialisering av forskningsresultat.

FAKTA SME-INSTRUMENTET

SME-instrumentet är en del av HORIZON 2020 – världens största och mest prestigefyllda forskningsfinansieringsprogram, finansierat av EU-kommissionen. SME-instrumentet har tre faser: I Fas 1 erbjuds ett EU-bidrag om €50 000 för att förbereda den internationella uppskalning/ demonstration som man i Fas 2 kan få upp till €5 miljoner i EU-bidrag för att genomföra. I den tredje och avslutande fasen erbjuds exponering mot riskkapital och andra insatser för att främja ditt företags framgång på marknaden.

VÅRT ERBJUDANDE

Vi analyserar projektförslag. I det fall vi bedömer att projektet har en god chans att beviljas sätter vi samman ett team där våra tre kärnkompetenser PhD, EU-regler och affärsmannaskap är representerat. I gott och nära samarbete med kund medverkar vi vid utformning av projekt, produktion av EU-ansökan, förberedelser inför pitch samt upprättande av bidragsavtal och rapporter till EU. Kort sagt, vi gör allt det som maximerar vår kunds möjlighet att få sin EU-ansökan beviljad samtidigt som byråkratin reduceras till ett minimum.

FÖLJ OSS

KONTAKT

rolandvilhelmsson-ms

Roland Vilhelmsson

CEO, GAEU Consulting AB

+46 8 556 063 50
roland.vilhelmsson@gaeu.se

tomasz5

Tomasz Wąsik

CEO GAEU Consulting Sp. z o.o.

+48 12 42 20 982
tomasz.wasik@gaeu.pl
wasik.tomek