Jobba hos GAEU

Sverige är en av världens ledande innovationsnationer. Här uppstår nya affärsidéer och möjligheter i en aldrig sinande ström. I centrum av denna kreativa och härliga miljö befinner sig GAEU Consulting. Vårt uppdrag är att ordna EU-pengar till de företag som vill utveckla och kommersialisera innovationer – och på detta är vi branschledande.

Gemensamt för alla medarbetare är en stark drivkraft, rätt attityd och ett stort intresse av att vara med och bidra till framväxten av de innovationer som kommer att förändra vår värld till det bättre.

ATT JOBBA SOM KEY ACCOUNT MANAGER

Som kundansvarig gör KAM gedigna behovsanalyser och erbjuder lösningar som kan möjliggöra för kunden att med hjälp av offentlig finansiering nå affärsmål snabbare och till lägre risk. Utöver uppdragsförsäljning och företagsanalyser ingår det i arbetsuppgiften att vara bryggan mellan kunder och vår produktionsavdelning. Härigenom får man djup inblick framväxten av spännande innovationer inom olika områden.

KAM är nyfiken på människor, skicklig på att skapa relationer och är resultatinriktad.

ATT JOBBA SOM EXPERT PÅ HORIZON 2020 OCH ANDRA TYPER AV OFFENTLIG FINANSIERING

I GAEU Horizon 2020 Centre of Excellence arbetar några av Europas främsta experter på Horizon 2020 och andra typer av bidragsprogram inom offentlig innovationsfinansiering. Ungefär hälften av medarbetarna är forskarutbildade, övriga är olika typer av experter på EU-bidrag och affärsmannaskap. I CoE handlar vardagen om allt från spännande informationsinhämtning, projektanalyser, författande av förstklassiga bidragsansökningar, workshops och artikelförfattande. Några av de senaste årens mest spännande och omtalade nordiska innovationer har finansierats med bidrag som vår produktionsavdelning har ordnat. Över hälften av alla EU-pengar som har tilldelats Sverige inom SME-instrumentet har tillfallit våra kunder.

Account Manager Tech & Innovation till GAEU, Stockholm

Just nu söker GAEU Consulting en Account Manager som är intresserad av att bedriva relationsorienterad försäljning gentemot tillväxtföretag som utvecklar tekniska innovationer.

Sista ansökningsdag: 2020-03-02
Jobbkategori: Försäljning
Plats: Stockholm

Läs mer här >>

tom-rol_9612582edd0deec00fe87b98d11a14fb

Starka kundprestationer ger starka finanser. Med AAA och Riskklass 5 anger de ledande kreditvärderingsinstituten att har GAEU Consulting högsta kreditvärdighet.

FÖLJ OSS

KONTAKT

rolandvilhelmsson-ms

Roland Vilhelmsson

Group CEO

+46 8 556 063 50
roland.vilhelmsson@gaeu.se

tomasz4

MBA, Tomasz Wąsik

CEO

+48 696 108 683
tomasz.wasik@gaeu.pl