Clinical Laserthermia Systems

The Outcome

CLS beviljades 2,1 M Euro från SME-instrumentet, HORIZON 2020, fas 2.

The Company

Clinical Laserthermia Systems AB är ett Lundbaserat företag inom medicinsk utrustning som är verksamt sedan 2006. Bolaget utvecklar och marknadsför en produkt för behandling av fasta cancertumörer. Produkten är baserad på Immunostimulerande Laser Thermo Therapy (imILT).

The project

Projektet ämnar att ta den banbrytande immunostimulerande interstitiell laserterminoterapi (imilTCLS) till marknad och in i klinisk praxis. Denna minimalt invasiva terapi är utformad för att uppnå lokal tumörförstöring och stimulera specifik antitumörimmunitet i en patients kropp. Under de senaste åren har anti-cancerterapier baserade på aktivering av immunsystemet ökat i betydelse och popularitet. Detta tillvägagångssätt är särskilt relevant och banbrytande för patienter som tidigare haft mycket få behandlingsalternativ. Projektet syftar till att leverera en ny enhetbaserad cancerimmunterapimetod som förstör tumören lokalt och medför långvarig, vaccinationsliknande, systemisk immunitet mot den behandlade formen av cancer.

GAEU's role

GAEU har varit djupt involverad i att strukturera projektets omfattning och utformning och dess budget. GAEU genomförde workshops med kunden och skrev den framgångsrika “SMF-instrumentet fas 2-ansökan”. GAEU skrev också bidragsavtalet och rapporterade projektet till EG.

Testimonial

"Vi är mycket nöjda med att beviljas Horizon 2020-finansiering. Denna betydande summa, 2,1 Euro, kommer att användas till valideringen av imILTCLS. Studierna kommer att genomföras i samarbete med sjukhus i Marseille, Frankrike; Porto, Portugal; och Nottingham, Storbritannien. Bidraget ger oss mer resurser för att ta imILTCLS till marknad och erbjuda vår metod som alternativ till konventionell cancerbehandling. "

CEO, Lars-Erik Eriksson

Flera KUND CASE

FÖLJ OSS