CombiGene

The Outcome

CombiGene beviljades 3,3 miljoner Euro i den senaste fas 2-ronden från SME-instrumentet, HORIZON 2020, fas 2.

The Company

Genom att kombinera modern neurovetenskap med de senaste framstegen inom “gene delivery” har CombiGene utvecklat en metod som visat sig dämpa epileptiska anfall i prekliniska studier. Det aktuella fokuset är att fortsätta utveckla denna metod till en effektiv och säker behandling för epilepsipatienter, men metoden kan också ha utvecklingspotential som ett medel för att behandla andra neurologiska störningar.

The project

Syftet med projektet är vidareutveckling och kommersialisering av företagets genterapi-projekt som fokuserar på att behandla grav epilepsi.

GAEU's role

GAEU hjälpte till att strukturera projektet och bygga ett starkt “business case”. Projektet är komplext och i ett tidigt skede, och innovationsargumenten är på grund av detta mycket viktigt för en framgångsrik applikation. Vi gjorde stor skillnad genom att förbereda CombiGene för “pitchen” i Bryssel genom att ge coaching och utforma presentationen. Vi hjälpte också teamet att förbereda sig för intervjun i Bryssel.

Testimonial

”GAEU har på ett betydelsefullt sätt bidragit till det lyckade utfallet av vår Horizon 2020-ansökan. Både deras erfarenhet av den komplicerade ansökningsproceduren samt det professionella hands-on stöd vi fått genom hela processen har varit mycket värdefullt.”

Jan Nilsson, CEO, CombiGene

Flera KUND CASE

FÖLJ OSS