Corline Biomedical

The Outcome

Coreline beviljades 2,3 miljoner Euro från SME-instrumentet, HORIZON 2020, fas 2.

The Company

Corline grundades 1991, och utvecklar, tillverkar, och marknadsför heparinbaserade lösningar för att förbättra njurtransplantation, cellterapi och applikationer inom det banbrytande området av regenerativ medicin. Genom att använda samma heparinteknologiplattform - CHC ™ - ger Corline även överlägsna ytbeläggningar, vilket gör implantat blod- och biokompatibla.

The project

Detta projekt kommer att validera säkerheten och effektiviteten hos Corline Biomedicals läkemedel Renaparin®, en ny cellbytesteknik som används för att belägga njurarnas blodkärl före transplantation. Donatornjurar saknar naturlig blodflöde i väntan på transplantation. Detta kan leda till ischemi (brist på syre och glukostillförsel till njurvävnaden). Renaparin® används när njuren har extraherats från givaren och förvaras i konserveringslösning i väntan på transplantation. Där binder den till, ersätter, reparerar, och skyddar skadade njursceller på endotelet i kärlväggen. Som ett resultat är det mindre sannolikt att den nya njuren aktiverar värdens immunförsvar, vilket ökar chansen för organets överlevnad och minskar risken för organavstötning. De aktiviteter som föreslås i detta projekt kommer att göra det möjligt för Renaparin® att gå igenom en klinisk fas I / IIa-studie hos människor.

GAEU's role

GAEU har varit djupt involverad i att strukturera projektets omfattning och utformning, samt dess budget. GAEU genomförde workshops med kunden och skrev den framgångsrika “SMF-instrument fas 2-ansökan”. GAEU skrev också bidragsavtalet och rapporterade projektet till EG.

Testimonial

”Den enastående poäng EU-ansökan har fått är ett bevis på kvaliteten på GAEUs tjänster.”

Henrik Nittmar, PhD CEO

Flera KUND CASE

FÖLJ OSS