Ilya Pharma

The Outcome

Ilya Pharma beviljades 3 miljoner Euro från SME-instrumentet, HORIZON 2020, fas 2.

The Company

Ilya Pharma, ett innovativt svenskt läkemedelsföretag, utvecklar läkemedelskandidater för Proof of Concept i kliniska fas I och II tester från sin teknologiplattform för mjölksyrabakterier som uttrycker olika mänskliga läkande proteiner.

The project

Ilya Pharma har utvecklat en egen teknologiplattform baserad på användningen av levande mjölksyrabakterier. Sårläkning i hud och slemhinna kan med hjälp av detta accelereras, eftersom mänskliga läkande proteiner injiceras direkt i såren. Bidraget från EU kommer att underlätta fortsatt tillväxt och ta företaget genom den första kliniska studien och planeringen av den kommande fas II-studien av Ilyas mest lovande läkemedelskandidat, ILP-100, för snabbare sårläkning.

GAEU's role

GAEU hjälpte till att strukturera projektet och lyfta fram de delar som var nödvändiga för att kommissionen skulle kunna se projektets potential, även om det var vid ett mycket tidigt stadium i sin utveckling.

Testimonial

“Samarbetet med GAEU har varit mycket framgångsrikt för Ilya Pharma. Processen har varit utomordentligt väl hanterad av GAEUs rådgivare. De besitter utmärkta kunskaper för hur man bryter ned ett mycket komplext projekt i små logiska aktiviteter och lyckas förstå hur alla de olika delarna är sammankopplade. Det känns mycket bra att ha med GAEU i processen när vi nu ska leverera detta projekt på 18 månader.”

Evenlina Vågesjö, CEO, Ilya Pharma

Flera KUND CASE

FÖLJ OSS