Immunovia

The Outcome

Immunovia AB beviljades 4,25 miljoner från SME-instrumentet, HORIZON 2020, fas 2.

The Company

Immunovia AB grundades 2007 av utredare från Immunotekniska institutionen vid Lunds Universitet och CREATE Health, Centrum för Translationell Cancerforskning i Lund. Immunovias strategi är att tyda av information i blod och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar vid ett tidigare skede samt mer exakt än tidigare.

The project

Projektet syftar till att utföra den kliniska valideringen av en serumbiomarkörssignatur för tidig diagnos av bukspottskörtelcancer. Biomarkörssignaturen är baserad på världens mest avancerade rekombinant antikropps mikroarray-plattform som ägs av Immunovia AB. Den underliggande tekniken är affinitetsproteomik. Biomarkörssignaturen utnyttjar därmed kroppens eget detektionssystem för diagnos av cancer. De initiala retrospektiva kliniska studierna har bekräftat att biomarkörssignaturen kan exakt separera bukspottskörtelcancerpatienter från friska individer. Implikationen är att signaturen, en gång validerad med en robust metod, har en mycket stor potential för snar upptagning i klinisk praxis.

GAEU's role

GAEU har varit djupt involverad i att strukturera projektets omfattning och utformning och dess budget. GAEU genomförde workshops med kunden och skrev den framgångsrika “SMF-instrumentet fas 2-ansökan”. GAEU producerade också bidragsavtalet och rapporterade projektet till EG.

Testimonial

"GAEU Consulting hjälpte oss att strukturera våra projekt baserat på de kriterier som tillämpas i SME-instrumentet. Under en heldags-workshop diskuterade vi ansökningsstrategin och hur det kliniska innehållet skulle presenteras. Efter detta skrev GAEU ansökan och guidade oss genom processen. Horisont 2020-experterna vid GAEU var mycket effektiva och professionella i sitt arbete och visade på stort engagemang och intresse för vårt projekt vilket resulterade i ett bidrag på 4,25 miljoner euro för klinisk validering av en biomarkör för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln. Vi är mycket nöjda med GAEU Consultings prestation och vi rekommenderar starkt företaget för liknande insatser. GAEU Consulting är en utmärkt rådgivare lämpad för utmärkta innovationsprojekt för Horizon 2020!"

Mats Grahn, VD

Flera KUND CASE

FÖLJ OSS