Symcel

The Outcome

Symcel fick 3,5 miljoner Euro från SME-instrumentet, HORIZON 2020, fas 2.

The Company

Symcel är ett privatägt bioteknikföretag baserat i Stockholm. Företagets nuvarande fokus ligger på försäljning på forskningsmarknaden inom mikrobiologi, speciellt på antibiotikabehov. Sedan 2017 har de stärkt sin position för att komma in på marknaden för in vitro-diagnostik inom antibiotikaresistensprovning. Teamet består av kompetent personal med akademisk kunskap och erfarenhet inom verksamhetsområdena.

The project

Bidraget erhölls för klinisk validering av Symcels nuvarande projekt, ett instrument som kallas calScreener, vilket är en diagnostisk anordning för att bestämma vilket antibiotikum (a) som ska användas för patienter med sepsis.

GAEU's role

GAEU skrev både den beviljade ansökan om Fas 1 av HORIZON 2020 SMF-instrument och den beviljade Fas 2 ansökan. Projektet definierades i fas 1 genomförs nu i fas 2. Det här är ett unikt exempel på vikten av att konsultera oss tidigt i processen och att definiera projektet på sikt tillsammans med våra experter. Vi har utvecklat en strategi och implementerat den hela vägen genom processen.

Flera KUND CASE

FÖLJ OSS