TLA Targeted ImmunoTherapies

The Outcome

TLA beviljades 2,7 miljoner Euro från SME-instrumentet, HORIZON 2020, fas 2. TLA var det enda företaget i den svenska life science-sektorn som beviljades bidrag.

The Company

Bolaget utvecklar försvaret TLA (Immune-mediated inflammatory diseases) (IMID), som har visat bevis för konceptet i en klinisk fas I / II studie på inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Företaget håller på att inleda kliniska tester inom ytterligare prioriterade IMIDS: IBD, akut respiratorisk syndrom, PSC, alkoholhepatit, RA, MS och ALS.

The project

TLA Targeted Immuno Therapies, beviljades EU:s bidrag till ett innovativt projekt för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

GAEU's role

GAEU hjälpte till att strukturera projektet, begränsa omfattningen och bygga “business case”. Vi bidrog mycket till den framgångsrika processen genom att förbereda TLA för “pitch” och intervju i Bryssel. Vi byggde också den presentation som användes.

Flera KUND CASE

FÖLJ OSS