VD har ordet

Genom att ordna EU-bidrag från Horizon Europe EIC Accelerator och andra källor till offentlig finansiering hjälper GAEU Consulting varje år hundratals tillväxtföretagare att förverkliga sina affärsdrömmar.

Denna viktiga insats gör varje arbetsdag meningsfull för mig och mina medarbetare.

Vår metod för att lyckas excellera i kundnytta år efter år är att erbjuda medarbetare möjlighet att utvecklas, trivas och att arbeta i nära samarbete med växande innovativa företag. Därför söker sig Europas skickligaste EU-bidragsexperter till GAEU Horizon Europe Centre of Excellence. Detta leder i sin tur till att vi kan stoltsera med Europas längsta referenslista när det gäller att ordna EU-bidrag och företagsstöd till SME-företag.

Utbudet av EU-bidrag är enormt men konkurrensen om pengarna är hård. För att beviljas bidrag måste du ha en innovativ projektidé med stor kommersiell potential. Du måste också ansöka inom exakt rätt bidragsprogram. Ansökningshandlingarna är ofta omfattande. Dessutom krävs det allt oftare att projektledningen måste pitcha sitt projekt inför en jury i Bryssel före EU-kommissionen tar beslut om ansökan. De flesta som ansöker misslyckas därför.

Det är här GAEU Consulting kommer in. Vi vässar ditt företags affärsstrategi, finansieringsdesign och vi äger förmågan att skriva vinnande ansökningar.

Ring oss på 08-556 063 50 så tar vi tag i ditt projekt. Allt med målet att du ska bli vår nästa referens här på hemsidan.

Välkommen till GAEU Consulting!

Roland Vilhelmsson
Grundare och koncernchef

tom-rol_9612582edd0deec00fe87b98d11a14fb

Starka kundprestationer ger starka finanser. Med AAA och Riskklass 5 anger de ledande kreditvärderingsinstituten att har GAEU Consulting högsta kreditvärdighet.

FÖLJ OSS

KONTAKT

rolandvilhelmsson-ms

Roland Vilhelmsson

Group CEO

+46 8 556 063 50
roland.vilhelmsson@gaeu.se

tomasz4

MBA, Tomasz Wąsik

CEO

+48 696 108 683
tomasz.wasik@gaeu.pl