Nätverk och strategiska partnerskap

GAEU Consulting har ett omfattande nätverk i Sverige och internationellt. Utöver goda relationer till företagsfrämjande myndigheter, kunder, leverantörer och andra affärsintressenter har vi engagerat oss i ett antal strategiska partnerskap.

FOUNDERS ALLIANCE

Founders Alliance driver ett affärsnätverk för Sveriges ledande entreprenörer. Kärnan är dess medlemmar, vilka erhåller en arena med andra erfarna entreprenörer, bolagsägare, professionella vänner att göra bättre affärer med. Medlemmarna utbyter kunskap och inspireras för att lyckas bygga uthålligt lönsamma större internationella företag och utöva ett gott entreprenörskap. Sedan starten har Founders Alliance byggt upp, stärkt och utvecklat medlemskretsen till att nu innefatta stora delar av Sveriges absolut tyngsta och mest erfarna bolagsgrundare.

www.foundersalliance.com

 

CONNECT

CONNECT en ideell förening som grundades 1999. Föreningen är medlemsägd och har som uppdrag att stimulera skapandet och utvecklingen av tillväxtföretag. CONNECT sammanför entreprenörer med kompetens och kapital genom att bygga nätverk mellan tillväxtföretag, det etablerade näringslivet, professionella rådgivare, finansiärer, studenter och forskare. Syftet är att förbättra förutsättningarna för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i Sverige.

www.connectsverige.se

 

MEDICON VILLAGE

Medicon Village i Lund erbjuder en unik miljö för life science genom att integrera forskning, innovation och företagande så att värden skapas för människors hälsa och bättre liv. GAEU Consultings Lundakontor är beläget i Medicon Village.

www.mediconvillage.se

 

MEDICON VALLEY ALLIANCE

Medicon Valley Alliance (MVA) är en ideell medlemsorganisation i det dansk-svenska life science-klustret Medicon Valley, i Öresundsregionen. MVs över 250 medlemmar, som tillsammans sysselsätter cirka 140 000 personer, representerar regionens trippelhelix och inkluderar universitet, sjukhus, human life science-verksamhet, regionala regeringar och tjänsteleverantörer.

mva.org

 

SWEDENBIO

SwedenBIO är en nationell icke-vinstdrivande branschorganisation för Life Science-industrin i Sverige med uppgift att främja förutsättningarna för framgång och tillväxt för hela svenska Life Science-industrin. SwedenBIOs medlemmar utvecklar bioteknik, diagnostik, läkemedel, och medicinteknik eller är experter inom bland annat affärsutveckling, IP och juridik.

www.swedenbio.com

 

STOCKHOLM SCIENCE CITY FOUNDATION

Stockholm Science City Foundation (SSCI) syftar till att stärka en attraktiv miljö för Life Science i Stockholm. SSCI främjar samverkan mellan universitet, industri och sjukvård för att främja utvecklingen av samhällsnyttiga och lönsamma innovationer, produkter och tjänster.

www.ssci.se

 

Stockholms Handelskammare är en viktig mötesplats för företagare, politiker och andra beslutsfattare i huvudstadsregionen.

www.chamber.se

 

tom-rol_9612582edd0deec00fe87b98d11a14fb

Starka kundprestationer ger starka finanser. Med AAA och Riskklass 5 anger de ledande kreditvärderingsinstituten att har GAEU Consulting högsta kreditvärdighet.

FÖLJ OSS

KONTAKT

rolandvilhelmsson-ms

Roland Vilhelmsson

Group CEO

+46 8 556 063 50
roland.vilhelmsson@gaeu.se

tomasz4

MBA, Tomasz Wąsik

CEO

+48 696 108 683
tomasz.wasik@gaeu.pl