Tio beviljade ansökningar i senaste omgången av SME-instrumentet!

I höstens första ansökningsomgång inom SME-instrumentet skrev GAEU Consulting hela 10 godkända ansökningar. 

I Sverige kan innovativa företag som ansöker inom SME-instrumentets Fas 1 beviljas bidrag av antingen EU-kommissionen eller Vinnova. Sex bolag beviljades 50 000 euro i bidrag av EU-kommissionen. GAEU Horizon 2020 Centre of Excellence skrev fyra av de sex EU-finansierade ansökningarna. Därtill beviljades ytterligare sex GAEU-författade ansökningar vardera 500 000 kr i bidrag av Vinnova.

Roland Vilhelmsson, vd, GAEU Consulting AB, kommenterar:

– Vi väljer noggrant att samarbeta med skickliga innovationsbolag och levererar sedan mycket starka insatser i gott samarbete med kund. Detta leder till framgång.

Beviljades 50 000 euro av EU-kommissionen (teknikområde inom parentes)

  • Norcomp Nordic AB. Utreda produktion av containergolv från återcirkulerad avfallsplast. (Cleantech)
  • Saga Diagnostics AB. Klinisk validering och kommersialisering av teknik för detektering och kvantifiering av genmutationer. (Life science)
  • Avionero AB. Kommersialisiering av en ny typ av flygsökning. (ICT)
  • InfiCure Bio AB. Förbereda kommersialisering av en unik djurmodell inom fibros (Life Science)

Beviljades 500 000 kronor av Vinnova

  • EnigioTime AB. Digitalisering, autentisering av bolån med blockchain-teknik. (ICT)
  • Ridebite AB. Ny bildelningstjänst som möjliggör peer-to-peer-användning. (ICT)
  • Alzecure Discovery. Förbereda och genomföra kliniska studier för att samla in säkerhets- och effektdata kring läkemedelsterapin NeuroRestore. (Life science)
  • Antrad Medical AB. Kommersialisering av nästa generation MedTech-instrument för snabb, homogen och hygienisk tining av färskfrusen blodplasma. (Life science)
  • MediRätt AB. Ny automatisk läkemedelsdispenserare. (Life science)
  • Novus Scientific AB. Det nya sättet att förebygga ärrbråck med världens första långsiktigt resorberbara kirurgiska nät. (Life science)

Mer information:

Roland Vilhelmsson, vd, GAEU Consulting, 070-205 87 29, roland.vilhelmsson@gaeu.se

Bilder till fri publicering finns på pressrummet på www.gaeu.se


För att möta globala utmaningar inom bland annat hälsa, miljö och kommunikation har världens ledare förbundit sig att senast år 2030 uppnå Globalmålen. GAEUs uppdrag är att bidra till framväxten av de innovativa lösningar som kommer att förändra världen till det bättre. Detta gör vi genom att hjälpa innovationsföretag att bidragsfinansiera sin tillväxt. Vi har Sveriges längsta referenslista när det gäller ansökningar till H2020 SME-instrumentet och Vinnova.

MERA NYHETER

FÖLJ OSS

KONTAKTA OSS

rolandvilhelmsson-ms

Roland Vilhelmsson

CEO

+46 8 556 063 50
roland.vilhelmsson@gaeu.se

tomasz5

Tomasz Wąsik

CEO

+48 696 108 683
tomasz.wasik@gaeu.pl

KOMMANDE EVENT

[calendar id="1359"]