Om oss

Sverige är en av världens ledande innovationsnationer. I centrum av denna kreativa miljö finns GAEU Consulting. Vårt uppdrag är att skriva ansökningar om EU-bidrag till de företag som vill utveckla och kommersialisera innovationer.

Vår expertis är samlad i Europas största privata kompetenscenter inom EU-bidrag, GAEU Horizon 2020 Centre of Excellence. Här arbetar ett stort antal forskarutbildade personer om Life science, Cleantech och ICT tillsammans med olika typer av experter på bidragsfinansiering.

Vi är branschledande med den längsta referenslistan inom till exempel Horizon 2020 SME-instrumentet och bidrag till Vinnova.

GAEU Consulting är ägarlett och grundades 2002.

Vision: Vi ska bli det europeiska landmärket inom offentlig finansiering av innovationsprojekt.

Mission: I en värld full av utmaningar är GAEUs uppdrag att bidra till framväxten av de innovativa lösningar som kommer att förändra världen till det bättre.

Affärsidé: Genom rådgivning hjälper vi tillväxtföretag att bidragsfinansiera utveckling och kommersialisering av innovationer.

 

AFFÄRSOMRÅDEN

Vi har två affärsområden.

Offentlig Finansiering innefattar rådgivning kring alla tänkbara företagsstöd från offentliga källor i Sverige och Europa som syftar till att finansiera utveckling och kommersialisering av innovationer.

GAEU Innovation Investments är vårt sätt att dela risk med samhället i strävan att stimulera fram innovativa lösningar på globala utmaningar. Samhället satsar skattepengar och vi satsar våra egna. Det går till på så vis att GAEU Consulting tar en del av det överskott som vår konsultverksamhet genererar och återinvesterar pengarna i unga tillväxtföretag som utvecklar innovationer med global potential.

VÅR HISTORIA

GAEU Consulting grundades 2002 av Roland Vilhelmsson. Företaget blev tidigt marknadsledare när det gäller att ordna offentlig finansiering till de svenska företagen. Genom åren uppmärksammades vi också allt mer internationellt. Under ledning av pol.mag. Tomasz Wasik bildade vi 2011 ett internationellt kompetenscenter i Kraków. Detta har med tiden växt rejält och är idag GAEU Horizon 2020 Centre of Excellence, Europas största privata specialistgrupp för rådgivning kring EU-finansiering till innovationsföretag.

GAEU BETYDER…

Gaeu (uttalas med stumt e) är ett internationellt uttryck som betyder att man är riktigt bra på det man gör. Ordet används här och var ute i världen.

Det är besläktat med engelskans ”good” och det spanska slangordet ”guay”, med samma innebörd. I Kina betyder ”gaeu” hög nivå.
Som barn hörde jag detta fina ord vid några få tillfällen i det lilla bohuslänska fiskeläge där jag växte upp. Begreppet ”gaeu” användes uteslutande av den gamla stammens fiskargubbar om de vid något sällsynt tillfälle kände sig tvingade att fälla ett positivt omdöme om någon annan. De skyddade ordet som om det vore en värdehandling. Att vara gaeu är därför ett erkännande. För en ”gaeu feskare” fanns alltid en ledig plats på ljugarbänken, förklarar GAEU Consultings grundare Roland Vilhelmsson.

MEDARBETARE

Samtliga våra medarbetare har relevant utbildning och gedigen erfarenhet från de områden de verkar inom. Många är forskarutbildade (PhD). Alla arbetsuppgifter sker i enlighet med våra affärsetiska riktlinjer och egenutvecklade metodologi för produktion av konkurrenskraftiga bidragsansökningar.

SEKRETESS

Att arbeta under sekretess är vår vardag. Samtliga medarbetare har tecknat sekretessavtal med arbetsgivaren. Därtill upprättas ofta sekretessavtal mellan kundföretaget och GAEU Consulting. Läs mer under Allmänna villkor.

NÄTVERK

GAEU Consulting har ett brett nätverk. Företaget är känt bland många inflytelserika instanser i Sverige och Europa. Läs mer på sidan Nätverk & Partnerskap.

PRO BONO

Vi engagerar oss i att bidra till en bättre värld och tycker om ta socialt ansvar. Vi stödjer därför SOS Barnbyar. Läs mer om SOS Barnbyar på  www.sos-childrensvillages.org

FINANSIELL STÄLLNING

GAEU Consulting AB har högsta kreditvärdighet: AAA-rating hos Dun & Bradstreet och Riskklass 5 hos Upplysningscentralen (UC). 2018 utsågs vi till SUPERFÖRETAG av affärsmagasinet Veckans Affärer.

tom-rol_9612582edd0deec00fe87b98d11a14fb

Starka kundprestationer ger starka finanser. Med AAA och Riskklass 5 anger de ledande kreditvärderingsinstituten att har GAEU Consulting högsta kreditvärdighet.

FÖLJ OSS

KONTAKT

rolandvilhelmsson-ms

Roland Vilhelmsson

Group CEO

+46 8 556 063 50
roland.vilhelmsson@gaeu.se

tomasz4

MBA, Tomasz Wąsik

CEO

+48 696 108 683
tomasz.wasik@gaeu.pl