Adverty: € 50k

Quote

Adverty Native XR reklamplattform, generear annonstrafik inom Virtual, Augmented och, snart Mixed Realities (VR, AR, MR = XR). Adverty beviljades ​​50k Euro från SME-instrumentet HORIZON 2020, Fas 1. GAEU hjälpte till att strukturera projektet och lyfta fram de delar som var nödvändiga för att kommissionen skulle kunna se projektets potential, även om det var vid ett mycket tidigt stadium i sin utveckling.

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS