Avionero AB: € 50k

Quote

Avionero utvecklar nästa generations flygsökningstjänst. Avionero beviljades ​​50k Euro från SME-instrumentet HORIZON 2020, Fas 1. GAEU hjälpte till att strukturera projektet och lyfta fram de delar som var nödvändiga för att kommissionen skulle kunna se projektets potential, även om det var vid ett mycket tidigt stadium i sin utveckling.

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS