Cellcomb: € 190k

Quote

Vi kunde en del om bidragsansökningar sedan tidigare och förstod därför tidigt att det projekt vi planerade var tillräckligt innovativt och banbrytande för att hålla måttet för bidragsfinansiering. Trots detta avslogs den ansökan vi på egen hand författade till Vinnova.

Vi kom då i kontakt med GAEU Consulting som efter analys av vår projektidé rekommenderade oss att skala ned projektet en aning och låta dem i egenskap av proffs skriva ansökan. Så skedde. Vinnova har nu beviljat oss närmare två miljoner kronor i bidrag från Forska & Väx-programmet.

Vi är mycket nöjda med GAEU Consultings rådgivning – från projektanalys till beviljad ansökan – och vill särskilt framhålla den höga servicegrad som företaget visat genom hela ansökningsprocessen.

Vi rekommenderar andra företag med spännande projektidéer att dra nytta av GAEU Consultings kunnande!

Henric Nedéus, VD, Cellcomb i Karlstad AB

 

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS