Climate Recovery AB

Quote

Baserat på mineralull har företaget utvecklat ett innovativt förisolerat VVS-system (värme, ventilation
och luftkonditionering) avsett för applikationer inom mark- och marinkonstruktioner. Climate Recovery
AB beviljades 1,7 miljoner euro från Horizon 2020 SME-instrumentet, fas 2.

”GAEUs höga tekniska kunnande gjorde att vi fick utmärkt vägledning i att kommunicera vår innovations kommersiella bärkraft på marknaden. Bidragsgodkännandet skulle inte ha varit möjligt utan GAEUs förståelse för ansökningsprocessen och den hjälp vi fick med ansökan. Rådgivarnas sinne för
partnerskap, deras känsla för affärsmannaskap i kombination med deras konstanta tillgänglighet gjorde
att vi kände oss trygga under hela samarbetet.”
Kalmar, april 2019

Göran Bernhardsson, CEO

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS