Colzyx: € 2,5M

Quote

Colzyx har använt sig av GAEU för både SME-instrumentet Fas 1 och Accelerator Fas 2 – båda ansökningarna beviljades. Vi har funnit GAEU vara mycket professionella, engagerade och kunniga. Dessutom har atmosfären i samarbetet med GAEU präglats av öppenhet och ett starkt engagemang i att skapa bästa möjliga projektförslag. Colzyx beviljades 2,5 miljoner euro. Företaget har utvecklat en banbrytande innovation inom sårbehandling.

 

Dr. Eskil Söderlind, CEO

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS