CombiGene AB: € 3.3M

Quote

Genom att kombinera modern neurovetenskap med de senaste framstegen inom “gene delivery” har CombiGene utvecklat en metod som visat sig dämpa epileptiska anfall i prekliniska studier. CombiGene beviljades 3,3 miljoner Euro från SME-instrumentet HORIZON 2020, Fas 2.

 

”GAEU har på ett betydelsefullt sätt bidragit till det lyckade utfallet av vår Horizon 2020-ansökan. Både deras erfarenhet av den komplicerade ansökningsproceduren samt det professionella hands-on stöd vi fått genom hela processen har varit mycket värdefullt.”

 

Jan Nilsson, VD, CombiGene

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS