Cytacoat: € 50k

Quote

CytaCoat har utvecklat en unik och stabil antimikrobiell beläggning som använder giftfria, biokompatibla, organiska föreningar som starkt binder till ytan av sjukhusutrustning genom kovalent bindning. Cytacoat beviljades ​​50k Euro från SME-instrumentet HORIZON 2020, Fas 1. GAEU hjälpte till att strukturera projektet och lyfta fram de delar som var nödvändiga för att kommissionen skulle kunna se projektets potential, även om det var vid ett mycket tidigt stadium i sin utveckling.

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS