Ekowasher Sweden: € 50k

Quote

Ekowasher Sweden AB erbjuder ett unikt system för graffititvätt (Graffiti Blaster) där kemikalier separeras och tvättvattnet renas med en kombination av filter. Ekowasher beviljades ​​50k Euro från SME-instrumentet HORIZON 2020, Fas 1. GAEU: s team vid Horizon 2020 Center of Excellence skrev ansökan.

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS