Gearwheel € 190k

Quote

Gearwheel arbetar med utveckling och försäljning av växlingsbara rullstolshjul, vilka underlättar för muskelsvaga brukare att förflytta sin egen rullstol. Vi är fortfarande ett FoU-intensivt bolag och har därför ett klart behov av extern finansiering. GAEU hjälpte oss med en FoU-ansökan som resulterade i ett bidrag på nästan 2 miljoner kronor, vilket var en mycket viktig pusselbit för att säkra vår finansiering fram till att större kommersiella intäkter genereras från vår nya produkt.

John-Edvard Stenstrand VD

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS