Gedea Biotech: € 50k

Quote

Gedea har utvecklat en vaginal tablett som innehåller den naturliga substansen Glucono-S-Lactone (GDA), som byter ut Candida mot en godartad jästform, samt återställer vaginalt pH utan att orsaka behandlingsresistens. Gedea Biotech beviljades ​​50k Euro från SME-instrumentet HORIZON 2020, Fas 1. GAEU: s team vid Horizon 2020 Center of Excellence skrev ansökan.

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS