Gradientech: € 50k

Quote

Gradientech utvecklar ett ultra-snabbt AST-system, QuickMIC™, baserat på en patenterad teknologiplattform. Gradientech beviljades ​​50k Euro från SME-instrumentet HORIZON 2020, Fas 1. GAEU:s team vid Horizon 2020 Center of Excellence skrev ansökan.

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS