Hud Solutions: € 50k

Quote

En överbelastning av information i konventionella instrument i kommersiella fordon påverkar förare, fordon, och allmän säkerhet. HUD Solutions utvecklar en HUD-teknik (High Up Display) för att visa viktigaste informationen för förare inom förarens synfält. Hud Solutions beviljades ​​50k Euro från SME-instrumentet HORIZON 2020, Fas 1. GAEU: s team vid Horizon 2020 Center of Excellence skrev ansökan.

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS