Ilya pharma AB: € 3.0M

Quote

Ilya Pharma, ett innovativt svenskt läkemedelsföretag, utvecklar läkemedelskandidater för Proof of Concept i kliniska fas I och II tester från sin teknologiplattform för mjölksyrabakterier som uttrycker olika mänskliga läkande proteiner. Ilya Pharma beviljades 3 miljoner Euro från SME-instrumentet HORIZON 2020, Fas 2.

 

“Samarbetet med GAEU har varit mycket framgångsrikt för Ilya Pharma. Processen har varit utomordentligt väl hanterad av GAEUs rådgivare. De besitter utmärkta kunskaper för hur man bryter ned ett mycket komplext projekt i små logiska aktiviteter och lyckas förstå hur alla de olika delarna är sammankopplade. Det känns mycket bra att ha med GAEU i processen när vi nu ska leverera detta projekt på 18 månader.”

 

Evenlina Vågesjö, VD, Ilya Pharma

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS