Immunovia: € 4,25M

Quote

GAEU Consulting hjälpte oss med att strukturera vårt projekt med utgångspunkt i de kriterier som tillämpas inom SME-instrumentet. Under en heldagsworkshop diskuterades strategin bakom EU-ansökan och hur ansökans kliniska innehåll skulle presenteras. Därefter skrev GAEU EU-ansökan och vägledde oss genom ansökningsprocessen. GAEU Consultings Horizon-experter visade sig vara mycket effektiva och professionella i sitt arbete och hade ett stort engagemang och intresse för vårt projekt. Vi är mycket nöjda med GAEU Consultings insats och rekommenderar företaget för liknande insatser. GAEU Consulting är en excellent bidragsrådgivare lämpad för excellenta innovationsprojekt inom Horizon 2020! Immunovia beviljades 44 000 000 kr (€ 4,25M) från Horizon 2020.

Mats Grahn vd

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS