InfiCure Bio AB: € 50k

Quote

InfiCure Bio är ett svenskt Life Science-företag som grundades 2015 med det primära målet att utveckla och kommersialisera en egen modell för preklinisk effektivitetstestning av anti inflammatoriska och anti-fibrotiska läkemedel. InfiCure Bio AB beviljades ​​50k Euro från SME-instrumentet HORIZON 2020, Fas 1. GAEU: s team vid Horizon 2020 Center of Excellence skrev ansökan.

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS