Klaria AB: € 2.0M

Quote

Klarias affärsidé bygger på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrensfördelar inom behandling av migrän och cancerrelaterad smärta. Klaria fick 2 miljoner Euro från SME-instrumentet HORIZON 2020, Fas 2.

 

“Att arbeta med GAEU gav den nödvändiga strukturen och balansen till vår ansökan. Deras erfarenhet att betona och understryka den bredare potentialen av vår innovation, samt uttrycka den potentialen i tydlig text har varit den mest värdefulla delen av vårt samarbete. Navigering av ansökan H2020 är komplicerad, men med hjälp av GAEU har Klaria kunnat fokusera på att få fram viktiga punkter i vår innovations breda potential som kritiskt kommer att hjälpa oss i presentationer av Kiaria i framtida diskussioner med investerare och aktieägare utanför H2020. “

 

Dr. Scott Boyer, VD, Klaria

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS