Minut: € 50k

Quote

Minut utvecklar Point – en smart, multi-sensorenhet för larmcentraler i hemmet. Point vidmakthåller en imponerande balans mellan integritet och behovet av övervakning. Minut beviljades ​​50k Euro från SME-instrumentet HORIZON 2020, Fas 1. GAEU: s team vid Horizon 2020 Center of Excellence skrev ansökan.

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS