MSE Omnifinity: € 220k

Quote

Vårt samarbete med GAEU började med ett rådgivningsmöte med GAEU:s rådgivare. Efter mötet rekommenderades vi att ansöka om finansiering för vårt FoU-projekt inom immersion-teknologi. Efteråt tog GAEU hand om förberedelse av en komplett ansökan. Resultatet var 2,3 miljoner kr (€ 220k) i bidrag. Vi rekommenderar GAEU till alla företag som är villiga att minimera risken i sina FoU-projekt med hjälp av EU-bidrag och offentlig finansiering.

Daniel Hopstadius, CEO

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS