Nord West Yacht AB: 1,7M SEK

Quote

Fritidsbåtstillverkaren Nord West Yachts AB utvecklade en ny teknik för skrovtillverkning. Eureka ordnade ett bidrag om 1,7 miljoner kronor.

Vår tillväxtpotential var beroende av ny produktionsteknik och nya säljmarknader. Genom effektiv hjälp från GAEU Consulting kunde vi fokusera på våra affärer samtidigt som vi blev beviljade miljoner i stödbelopp

Jessica Stenlund, Deputy CEO

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS