Prismatic Sensors: € 2.4M

Quote

Företagets mål är att bygga nästa generations sensorer för medicinsk röntgen, att sänka stråldosen och förbättra individualiserad behandling. Prismatic Sensors beviljades 2,4 miljoner Euro från SME-instrumentet HORIZON 2020, Fas 2.

 

GAEU hjälpte till att strukturera projektet och bygga ett starkt “business case”. Projektet är komplext och i ett tidigt skede, och innovationsargumenten är på grund av detta mycket viktiga för en framgångsrik ansökan. Vi gjorde stor skillnad genom att förbereda Prismatic Sensors för “pitchen” i Bryssel genom att ge coaching och utforma presentationen. Vi hjälpte också teamet att förbereda sig för intervjun i Bryssel.

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS