Rimaster: € 300k

Quote

Efter att ha genomfört en noggrann bidragsanalys och riskbedömning gällande finansieringspotentialen hos vårt projekt rekommenderade GAEU Consulting vårt företag att ansöka om EU-bidrag. Ansökan rörde två olika, mycket innovativa R&D-projekt vilka siktade mot att etablera ny state-of-the-art inom två av våra verksamhetsområden. De två beviljade ansökningarna, varav en var riktad mot EUREKA-nätverket, resulterade i 3,1 miljoner kr (€ 300k) i bidrag.

GAEU Consulting tog mer eller mindre hand om samtliga delar av ansökningsprocessen, och gav oss ovärderlig support angående vår dialog med bidragsorganet.

Rimaster har varit kund hos GAEU Consulting i många år. GAEU har som EU-bidragsrådgivare aldrig misslyckats med något av de uppdrag vi tillförordnat dem. Jag kan därför helhjärtat rekommendera GAEU Consulting till den i behov av professionell bidragsrådgivning.

Pernilla Norman, Executiv Vice VD och CFO, Rimaster AB

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS