Saga Diagnostics AB: € 50k

Quote

SAGA Diagnostics är ett företag som gör skräddarsydda cancerläkemedel samt sjukdomsövervakningsverktyg. Deras teknik, IBSAFE™ är en patentsökt teknik för ytterst känslig och specifik kvantifiering av genmutationer DNA- eller RNA-prov. KROMA™ är en egen teknik för detektering och kvantifiering av tumörspecifika kromosomala förändringar i aktivt tumör-DNA. Saga Diagnostics AB beviljades ​​50k Euro från SME-instrumentet HORIZON 2020, Fas 1. GAEU: s team vid Horizon 2020 Center of Excellence skrev ansökan.

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS