SenzaGen: € 2,4M

Quote

På SenzaGen har vi starka ambitioner att växa och göra det möjligt för djurfria, cellbaserade system att bedöma risker och potential hos industriella kemiska och medicinska föreningar. Bidraget vi mottagit blir den perfekta katalysatorn för denna vision. Vi kommer använda finansieringen till att marknadsintroducera en innovativ produkt med potential att bli en grundval hos vår långsiktiga konkurrenskraft. För ett litet life science-företag är ett bidrag som täcker 100% av projektkostnaden av ojämförligt värde.Vi skulle vilja tacka GAEU för det stöd de gett oss. Vi har mottagit utomordentlig vägledning och rådgivning genom hela ansökningsprocessen. Det team som ansvarade för vår ansökan var lätt att arbeta med, och mycket kunnigt. GAEU är en utmärkt HORIZON2020-rådgivare och långsiktig affärspartner.

Anki Malmborg Hager, VD

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS