Sinntaxis: € 50k

Quote

Sinntaxis utvecklar SIN020, ett undersökningsmedel som tidigare har varit i klinisk testning för en annan indikator och kan därför gå direkt in i fas II-testning.  Sinntaxis beviljades ​​50k Euro från SME-instrumentet HORIZON 2020, Fas 1. GAEU: s team vid Horizon 2020 Center of Excellence skrev ansökan.

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS