Sonetel: € 50k

Quote

Sonetel siktar på att omvandla kundservicemarknaden och göra AI-assisterad kundtjänst tillgänglig för alla världens företag, stora som små. Sonetel beviljades ​​50k Euro från SME-instrumentet HORIZON 2020, Fas 1. GAEU: s team vid Horizon 2020 Center of Excellence skrev ansökan.

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS