Surgical Science Sweden AB: 2,5M SEK

Quote

Surgical Science Sweden AB beviljades 2,5 miljoner kronor från Vinnova för ett banbrytande projekt inom simulatorer för titthålskirurgi. GAEU skrev ansökan.

“Vi är världsledande inom teknologin för simulering av titthålskirurgi och driver avancerade FoU-projekt. Utan den kompetens som GAEU Consulting bidrog med hade vi aldrig lyckats att få Vinnova-stödet, särskilt inte i den konkurrens som vi mötte i ansökningsprocessen.”

Roland Bengtsson, CEO

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS