Targeted Immunotherapies: € 2.7M

Quote

Bolaget utvecklar försvaret TLA (Immune-mediated inflammatory diseases) (IMID), som har visat bevis för konceptet i en klinisk fas I / II studie på inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). TLA beviljades 2,7 miljoner Euro från SME-instrumentet HORIZON 2020, Fas 2. TLA var det enda företaget i den svenska life science-sektorn som beviljades bidrag. GAEU hjälpte till att strukturera projektet, begränsa omfattningen och bygga “business case”. Vi bidrog mycket till den framgångsrika processen genom att förbereda TLA för “pitch” och intervju i Bryssel. Vi byggde också den presentation som användes.

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS