UPSTREAM: € 100k

Quote

Det är ett nöje att rekommendera GAEU Consultings rådgivningstjänster inom EU-bidrag och offentlig finansiering. GAEU hr under de tre senaste åren assisterat oss genom respektive ansökningsprocess för tre projekt av strategisk vikt för UPSTREAMs utveckling. Projekten rörde utvecklandet av en ny innovativ produkt (R&D), marknadsutveckling i Storbritannien samt en genomförbarhetsstudie i USA. GAEU lyckades på alla punkter med samtliga ansökningar, vilket resulterade i en total finansieringsnivå som överskred 1 miljon kr (€ 100k).

I min mening erbjuder GAEU tjänster som motsvarar kundens högsta förväntning på kvalitet. Jag rekommenderar dem som en mycket erfaren och framgångsrikt EU-bidragsrådgivningsfirma.

George Brontén, Chief Executive Officer, UPSTREAM AB

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS