Vibrosense Dynamics: € 50k

Quote

Pengarna kommer att användas till att analysera marknaden och ta fram en gedigen affärsplan. Ansökan resulterade i 515 000 kr (€ 50k) för en Fas 1-förstudie. Vibrosense har påbörjat arbetet med Fas 2-ansökan tillsammans med GAEU.

Toni Speidel CEO

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS