Windak: € 50k

Quote

Windak är en världsledande specialist inom kabelförpackningsmaskiner. Windak beviljades ​​50k Euro från SME-instrumentet HORIZON 2020, Fas 1. GAEU: s team vid Horizon 2020 Center of Excellence skrev ansökan.

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS