Xzero: € 49k

Quote

De Fas 1-ansökningar som i poängsättningen passerar det tröskelvärde (13 av 15 möjliga) som skiljer beviljningsbara ansökningar från andra, anses vara värda EU-bidrag. Om det är många som passerar tröskelvärdet vid ett enskilt tillfälle räcker inte alltid EU-bidragen till alla som kvalificerat sig. Av detta skäl har Vinnova beslutat att från egen kassa finansiera de svenska projekt som kan hamna i denna situation så att de kan jobba sig vidare mot Fas 2 med offentlig finansiering. Miljöteknikföretaget Xzeros ansökan är ett sådant exempel. Resultat: Beviljades 500 000 kronor (€ 49k) av Vinnova för en Fas 1-förstudie syftande till att förbereda marknadsintroduktion av det innovativa system för produktion av ultrarent vatten för halvledarindustrin som Xzero utvecklat. Företaget går nu tillsammans med GAEU framåt mot Fas 2 – internationell uppskalning/demonstration.

Aapo Säsk, Styrelseordförande

Flera REFERENSER

FÖLJ OSS