Tags archive

Help them feed us

Food security is one of the global challenges which affects us all. According to the World Bank our food demand is projected to rise by at least 20 percent globally over the next 15 years.

Vitrolife: € 348k

För ett nyskapande projekt inom stamcellsmedier beviljades det börsnoterade bioteknikföretaget Vitrolife AB hela 3,6 miljoner kronor (€ 348k) i bidrag inom det populära Forska & Väx-programmet. GAEU hjälpte oss med en framgångsrik bidragsansökan för ett FoU-projekt vi genomför inom stamcellsmedier. En av Vinnovas granskare sa att det var den bästa ansökan de sett. Stefan Blomsterberg

Rimaster: € 300k

Efter att ha genomfört en noggrann bidragsanalys och riskbedömning gällande finansieringspotentialen hos vårt projekt rekommenderade GAEU Consulting vårt företag att ansöka om EU-bidrag. Ansökan rörde två olika, mycket innovativa R&D-projekt vilka siktade mot att etablera ny state-of-the-art inom två av våra verksamhetsområden. De två beviljade ansökningarna, varav en var riktad mot EUREKA-nätverket, resulterade i 3,1…

MSE Omnifinity: € 220k

Vårt samarbete med GAEU började med ett rådgivningsmöte med GAEU:s rådgivare. Efter mötet rekommenderades vi att ansöka om finansiering för vårt FoU-projekt inom immersion-teknologi. Efteråt tog GAEU hand om förberedelse av en komplett ansökan. Resultatet var 2,3 miljoner kr (€ 220k) i bidrag. Vi rekommenderar GAEU till alla företag som är villiga att minimera risken…

UPSTREAM: € 100k

Det är ett nöje att rekommendera GAEU Consultings rådgivningstjänster inom EU-bidrag och offentlig finansiering. GAEU hr under de tre senaste åren assisterat oss genom respektive ansökningsprocess för tre projekt av strategisk vikt för UPSTREAMs utveckling. Projekten rörde utvecklandet av en ny innovativ produkt (R&D), marknadsutveckling i Storbritannien samt en genomförbarhetsstudie i USA. GAEU lyckades på alla…

Vibrosense Dynamics: € 50k

Pengarna kommer att användas till att analysera marknaden och ta fram en gedigen affärsplan. Ansökan resulterade i 515 000 kr (€ 50k) för en Fas 1-förstudie. Vibrosense har påbörjat arbetet med Fas 2-ansökan tillsammans med GAEU. Toni Speidel CEO

Alpha Biotech: € 49k

Alpha Biotech är ett litet forskningsbolag med innovativa produkter för diagnostik av infektioner som överförs från fästingar till människor. På rekommendation anlitade vi GAEU Consulting för att assistera oss med att erhålla bidragsfinansiering för våra planerade utvecklingsinsatser. Vi är i en tidig kommersiell fas och bolagets omsättning är i år (2013) 350 000 kr. GAEU…