Vårt erbjudande

Under 2021 lanserar EU världens största finansieringserbjudande till företag och andra som vill utveckla och kommersialisera innovationer. Dock är det endast en mindre del av de som ansöker som till slut beviljas finansiering. Anledningarna kan vara att man ansökt om fel sorts bidrag, att man inte har koll på sin marknad eller att sättet man vill genomföra sitt projekt på inte är kommersiellt bärkraftigt. Det är här GAEU Consulting kommer in. Vi har Sveriges längsta referenslista med nöjda kunder som fått bidrag till utveckling och kommersialisering av innovativ teknik.

Vi erbjuder innovativa tillväxtföretag en maximal chans att beviljas bidragsfinansiering samtidigt som vi avlastar den administrativa bördan. Vår expertis är samlad i Europas största privata kompetenscenter inom offentlig innovationsfinansiering – GAEU Horizon Europe Center of Excellence.

En framgångsrik ansökan om EU-finansiering börjar alltid med en kvalitetssäkrad analys där vi bedömer förutsättningarna för projektet att beviljas. Nästa steg är att vi förbättrar och kvalitetssäkrar kundens projektplan och affärsstrategi. Därefter lyfter vi pennan och börjar skriva själva finansieringsansökan. Vi förbereder projektteamet inför intervju med den myndighet som finansierar projektet. Självklart tar vi också hand om all rapportering. Kort sagt, vi gör allt från ax till limpa som maximerar vår kunds möjlighet att beviljas finansiering samtidigt som vi avlastar den byråkratiska bördan.

Om du är intresserad av att ansöka om bidrag eller bara vill veta mer om vad vi kan göra för dig, kontakta oss på info@gaeu.se 

KONTAKT

rolandvilhelmsson-ms

Roland Vilhelmsson

Group CEO

+46 8 556 063 50
roland.vilhelmsson@gaeu.se