Vårt erbjudande

Utbudet av EU-bidrag och annan offentlig finansiering till innovativa företag är enormt. Dock är det endast en mindre del av de som ansöker som till slut beviljas finansiering. Anledningarna kan vara att man ansökt om fel sorts bidrag, att man inte har lika god koll på sin marknad som på sin teknik eller att sättet man vill genomföra sitt projekt på inte är fullt så stringent som det borde för att vara kommersiellt bärkraftigt. Det är här GAEU Consulting kommer in. Vi har Sveriges längsta referenslista med nöjda kunder som fått bidrag till utveckling och kommersialisering av innovativ teknik.

Vi erbjuder innovativa tillväxtföretag en maximal chans att beviljas bidragsfinansiering samtidigt som vi avlastar den administrativa bördan. Vår expertis är samlad i Europas största privata kompetenscenter inom offentlig innovationsfinansiering – GAEU Horizon 2020 Center of Excellence.

En framgångsrik bidragsansökan börjar alltid med en kvalitetssäkrad analys där vi granskar och bedömer förutsättningarna för projektet att beviljas. Nästa steg är att vi medverkar kvalitetssäkrar kundens projektplan. Först när vi på detta sätt har lagt en stabil grund för framgång lyfter vi pennan och börjar skriva själva bidragsansökan. Ibland vill bidragsmyndigheten träffa projektteamet och då hjälper vi till med förberedelserna inför mötet. Självklart tar vi också hand om all rapportering. Kort sagt, vi gör allt från ax till limpa som maximerar vår kunds möjlighet att beviljas bidrag samtidigt som vi avlastar den byråkratiska bördan.

Om du är intresserad av att ansöka om bidrag eller bara vill veta mer om vad vi kan göra för dig, kontakta EU Grant Advisor Erik Nordén.

KONTAKT

eriknordenms

Erik Nordén

Sales Manager

+46 8 556 063 50
+46 70 652 83 05
erik.norden@gaeu.se